Welkom op onze website
Bel ons: 020 2600742

SVN – SALTO virtuele netwerktechnologie

Een goede oplossing is vóór alle een zuinige oplossing – dit aspect was bij de ontwikkeling van de virtuele netwerktechnologie doorslaggevend. Terwijl tot nu toe bij bekabelde online-toegangscontroleoplossingen de sluitautorisaties snel en zonder ingewikkelde programmering aan de deur konden worden uitgevoerd, is dit bij SALTO XS4 ook zonder bekabeling mogelijk.

De gegevensuitwisseling tussen de niet-bekabelde sluiteenheden en de beheersoftware vindt plaats via het door de gebruiker toegepaste identificatiemedium. Beheer- en autorisatie-informatie zoals toegangsprofiel, kalenderinformatie, batterijstatus of toegangsgebeurtenissen worden overgedragen. Ook zoekgeraakte identificatiemedia wordt op deze manier de toegang ontzegd. Het virtuele net van de in omloop zijnde identificatiemedia vervangt hiermee de kabel!

Dit unieke, gepatenteerde gegevensuitwisselingsproces bespaart op waardevol personeel en optimaliseert ook de onderhoudswerkzaamheden, aangezien een handmatige actualisering van de gegevens niet meer noodzakelijk is. Het beheer vindt op deze manier ook voor niet-bekabelde deureenheden centraal en gemakkelijk plaats.

Web Statistics