Welkom op onze website
Bel ons: 020 2600742

Inbraakpreventie-organisatorische beveiliging

Inbraakpreventie is niet alleen een kwestie van het treffen van bouwkundige en elektronische maatregelen. Om tot een sluitend beveiligingsplan te komen zal de eigenaar of gebruiker van een beveiligde woning of bedrijf moeten zorgen dat ook de nodige organisatorische maatregelen worden getroffen. Het ligt voor de hand dat de inbraak-preventieve voorzieningen op de juiste manier gebruikt moeten worden, om deze het gewenste effect te laten sorteren.

Daarnaast zal – om te zorgen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn – het onderhoud van de inbraak preventieve maatregelen daarvan geregeld moet worden. En ten slotte zijn er tal van organisatorische maatregelen die het de inbreker moeilijk maken of die hem soms al van tevoren doen besluiten af te zien om van een poging tot inbraak of diefstal.

Het totale pakket maatregelen zal van geval tot geval verschillen; het is sterk afhankelijk van de situatie. U ontvangt van Staov Preventietechniek bij oplevering van een alarminstallatie of beveiligingssysteem een overzicht van de voor u geldende organisatorische maatregelen.

Dus wacht niet langer met het beveiligen van uw woning of bedrijf en neem vandaag nog contact met ons op.

Web Statistics